Ma Angelika napja van. Holnap Károly, Karola napja lesz.
Iskolánkról
Oktatás és nevelés
DÖK
Hírek
Dokumentumok
Pályázatok
Galéria
Könyvtár
Iskolánkról > Sulihívogató ovisoknak

Sulihívogató ovisoknak

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

Szeretettel várjuk a leendő 1. osztályos gyermekeket a 2022/2023-as tanévre a Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskolába.

Információk, rendezvényeink óvodások számára

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!

Hamarosan elérkezik a nagy nap, mely fontos mérföldkő egy kisgyermek életében: az iskolaválasztás. Gyermekük nemsokára iskolás lesz, így hamarosan ki kell választaniuk az iskolát, ahol a lehető legjobb oktató-nevelő munkában részesül.

Ebben a lényeges döntésben szeretnénk segítséget nyújtani Önöknek, ezért egy szülői tájékoztatóra hívjuk, ahol bemutatjuk intézményünket, tájékoztatást adunk Pedagógiai Programunkról, oktatási módszereinkről, továbbá megismerkedhetnek a leendő elsős osztálytanítókkal, valamint az iskola épületével.

Szeretettel várjuk Önöket gyermekeikkel együtt a Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskolában 2022. március 28-án 17 órakor kezdődő szülői tájékoztatóra.

Cím: 3200 Gyöngyös, Martinovics utca 2.

 

Sulihívogató a Felsővárosiban

Ajánlom szíves figyelmükbe az intézmény honlapját és Facebook oldalát, ahol tájékozódhatnak az iskolában folyó nevelő-oktató munkáról, programjainkról:

A 2022/2023-as tanévben az alábbi tanító nénik várják az Önök gyermekeit az első osztályokban:

Benyovszky Péterné

Pestiné Barna Julianna

Slavitsek Alexa

 


Benyovszky Péterné

Benyovszky Péterné

„Gyermeket nevelni, egy-egy bölcs gondolatot megosztani, a bomló, mindenre rácsodálkozó emberi értelmet lángra lobbantani a legszebb hivatás a földön!”

/Böjte Csaba/

Szeretek osztályfőnök lenni, élvezem a gyerekekkel töltött időt: jó érzés látni, ahogy kinyílik a rám bízott gyermekek értelme, alakul a személyiségük.

Hosszú távra tervezek: nagyon fontosnak tartom az olvasási-, írási és számolási készségek megalapozását, a szerető-, segítő osztályközösség kiépítését, a társas kapcsolatok fejlesztését, az érzelmi nevelést és a személyiségfejlesztést. Felemelő érzés, amikor látom a tanítványaimnál a befektetett munka eredményét: boldogok, és sikeresen veszik az akadályokat.

Szeptemberben az iskolába kerülő gyerekek még óvodások. Fokozatosan, nagy türelemmel, szeretettel igyekszem őket „iskolássá” érlelni. Az óvoda és az iskola közötti átmenet nagy odafigyelést törődést igényel. Sok játékos-, mozgásos feladattal készülök az órákra. A kisgyermekeknél nagyon fontos, hogy bízzanak bennem, szeressenek. Arra tanítom őket, ha nem sikerül valami, az nem kudarc, hanem lehetőség, hogy megismerjék a sikerhez vezető utat! Így segítem őket abban, hogy kellő önbizalommal, minél kevesebb szorongással tanulják meg leküzdeni az előttük álló nehézségeket.

A tanulóimmal együtt töltött négy évet tudatosan építem fel. Célom, hogy a 4. osztály végére a tanítványaim boldog, empatikus, sikeres kiskamasszá váljanak, biztos alapokkal és kialakult feladattudattal rendelkezzenek, egymást szerető, megértő, támogató osztályközösséggé fejlődjenek, a felső tagozatot sikeresen folytathassák, megállják a helyüket az életben, és később is örömmel emlékezzenek az együtt töltött évekre. Háromgyermekes édesanyaként maximálisan átérzem az iskolaválasztás felelősségét és terhét, hiszen a gyerekek idejük nagy részét az iskolában töltik, így a család mellett fontos szerep hárul az iskolára is. Osztályfőnökként igyekszem a szülőkkel jó kapcsolatot kialakítani és ápolni. Rendszeresen szervezek iskolaidőn kívüli programokat, túrát, családi napokat. Igazi sikereket csak közösen tudunk elérni, fontosnak tartom a gyermek, tanító, szülő hármas egységét. Sok szeretettel várom leendő elsős tanítványaimat!


Pestiné Barna Julianna

Pestiné Barna Julianna

Kedvenc idézetem, mely meggyőződésemmé és hitvallásommá vált Hermann Alice-től származik: „A gyermek a miénk is, az enyém, a tied, mindannyiunké.”

Pestiné Barna Julianna vagyok, kereken 20 éve, hogy a pedagóguspályát választottam hivatásomul.

Tanítói diplomámat a Szent István Egyetem Jászberényi Tanítóképző Főiskolai Karán, tanítói szakon, rajz- vizuális nevelés és kommunikáció műveltségterületen szereztem 2002-ben. A diploma megszerzése után rögtön sikerült elhelyezkednem tanítóként, így a megszerzett tudást kamatoztathattam és közben sok tapasztalatot szerezhettem. Hogy a tanítói feladataimat teljesíteni tudjam, a kor kihívásainak, elvárásainak eleget tegyek, folyamatosan veszek részt továbbképzéseken.

Tanítottam többféle módszer szerint, így a Zsolnai-féle alternatív pedagógiai módszerrel, Tolnai Gyuláné-féle heurisztikus programozású olvasás- és írástanítási módszerrel és a tanulói tevékenységek tudatos szervezésére épülő TIOK módszerrel, és az alternatív Jena Plan módszerrel. Mára már azon módszerek elemeit használom a tanításom során, amely a gyermekeket legjobban segíti az elsajátításban és a személyiségemhez legközelebb áll. 1. osztálytól 4. osztályig minden tantárgyat, 5-6. osztályban vizuális kultúrát tanítottam. Tanítványaimat rendszeresen segítettem Zrínyi, Kenguru, Alapműveleti matematika versenyeken, környezetismereti vetélkedőkön. Vizuális nevelés műveltségi területemből adódóan 2008 óta tehetséggondozó munkát végzek, képzőművészeti és rajzpályázatokra készítem fel és nevezem be diákjaim alkotásait, amelyeken számos sikert, több díjat sikerült elérniük.

A kisiskoláskor minden gyermek és szülő számára nagy izgalmat és kihívást jelent, de egyúttal sok-sok kellemes élményt is tartogat. A tudásvágy, az érdeklődés, a kíváncsiság alapvető gyermeki tulajdonság, ezek ébren tartása és fokozása a tanító feladata, épp ezért nagy hangsúlyt fektetek a motivációra az óráimon. A tanítás mellett megismerhettem az óvodapedagógiát, a játékos módszereket, tapasztalatokat gyűjthettem egy másik területről, melyet az iskola követ. 4 éven át dolgoztam óvodában német nyelvoktatóként, kiscsoportos korosztálytól a nagycsoportosokig vezettem a játékos nyelvtanulást.

A szülők a legnagyobb kincsüket a gyermeküket bízzák ránk, hogy a társadalom értékes tagjaivá neveljük őket, ehhez jó együttműködés és bizalom szükséges, hiszen a gyermekek hirtelen kiszakadnak a megszokott, biztonságot adó környezetükből, az óvodából, ahol addig a fő tevékenységük a játék volt. Épp ezért fontosnak tartom, hogy a játékon, a manipulatív tevékenységen keresztül juttassam el a tanulóimat a tudás megszerzéséhez és zökkenőmentes legyen számukra a változás, hogy szívesen végezzék a feladatukat, szeressenek ide a Gyöngyösi Felsővárosi általános iskolába járni!


Slavitsek Alexa

Slavitsek Alexa

„A tanító nem varázsló, hanem kertész. Gondozni és ápolni tud, és fog is benneteket. Növekedni azonban magatoknak kell!”

Erich Kästner

2003-ban végeztem a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola tanító- és óvodapedagógus szakán ember- és társadalom műveltségterületen. A Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskolában 2019 óta tanítok alsó tagozaton. Ezalatt az idő alatt számos továbbképzést végeztem el. Többször részt vettem nyári táboroztatásban, nyári foglalkozások szervezésében is.

Tapasztalataim szerint az iskolakezdéssel minden óvodából érkező kisgyermek és szülei számára is egy új és izgalmas kaland veszi kezdetét, mely meghatározó élmény lehet és egy nagy lépés az egész család életében.

Mivel az első iskolai tapasztalatok meghatározóak, ezért lényegesnek tartom, hogy jól érezzék magukat a gyermekek az osztályközösségben. Következetes, fegyelmezett, mégis szeretetteljes, vidám légkörben, egy nyugodt, elfogadó, egymásra figyelő, egymást segítő osztályközösség kialakítása a célom, amelyben fejlődhet a gyermekek önbizalma, tudása, személyisége.

Nagy hangsúlyt fektetek az önkifejezés, önfejlesztés, kreativitás kibontakoztatására, együttműködési készség fejlesztésére. Ilyen tekintetben a szívügyemnek tekintem a zenei nevelést, mely úgy gondolom, hogy a nyelvi készségek-, a logikus gondolkodás sokrétű fejlesztését és az élményszerzés lehetőségét is egyaránt tartalmazza. Kiegészíti a fő tantárgyakat megismertetve a hagyományokat, a kulturális örökségünket, természeti ismereteket, hozzákapcsolódik a mozgás, a tánc, és nem utolsósorban az érzelmi és idegrendszeri fejlődésben is kulcsszerepe lehet.

A gyermekek kiegyensúlyozott, testi, lelki fejlődésének érdekében fontosnak tartom a bizalmon és együttműködésen alapuló kapcsolat kiépítését a szülőkkel, hiszen az elismerés, a bátorítás akkor lehet igazán eredményes, ha a pedagógus és a szülő egyaránt használja.


 

Beiratkozással kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak Horváth Zoltán Tiborné intézményvezetőhöz a 37/311-062 telefonszámon.

Elérhetőségek

Cím: 3200 Gyöngyös, Martinovics Ignác utca 2.
Tel.: (37)311-062
E-mail: uh.ude.soygnoyg-isoravoslef@ilus
Web: http://felsovarosi.hu
facebook 1: Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskola
facebook 2: Horváth Zoltán Tiborné (Felsővárosi Gyöngyösi)

Letölthető anyagainkból további információhoz juthat iskolánkról, a beíratkozásról.

Dokumentum Letöltés .pdf formátumban
Osztályfőnökök bemutatkozója 165 KB
Sulihívogató a Felsővárosiban 368 KB
Bemutatkozó kisfüzet (A4) 213 KB
Plakát 1 293 KB

 

 

Az iskola bemutatása

A város legújabb oktatási intézménye 1984. óta működik a Martinovics u. 2. szám alatt, a volt Fehérvári épület helyén közel másfél hektáros területen.

Intézményünk jellemzői:

 • kétszintes 16 tantermes iskola + előadók (fizikai, kémiai, biológiai, matematika, ének-zene, technika terem, tankonyha, ökokert, két számítástechnikai szaktanterem, interaktív táblával felszerelt tantermek, modern multimédiás tanterem, tanulói laptopok),
 • két műanyag borítású tornaterem, tornaszoba, öltözőkkel, zuhanyzókkal, kondicionáló teremmel, külső tornapálya,
 • az épületet körülvevő zöld övezet, két különálló játszótér, rönkfából készült szabadtéri tanterem,
 • a felújított kápolnai szárnyban tantermek, tükrös próbaterem, rajzterem, könyvtár, a pincében égetőkemencével felszerelt kerámia műhely,

Pedagógiai programunkról

 • 8 évfolyamos általános iskolai képzés,
 • fő feladatunk: testileg, lelkileg sokoldalúan fejlett, szellemiekben gazdag személyiség kialakítása, olyan biztos tudás megalapozása, amelyet bármely típusú iskolába való távozás esetén tovább fejleszthetnek tanulóink,
 • német, angol nyelv oktatása már 1. osztálytól; emelt szinten 5. osztálytól,
 • magyar, matematika tantárgyak oktatása képesség szerinti csoportbontásban,
 • 5. osztálytól emelt szintű matematikaoktatás (heti 6 óra matematika, mely mellé 2 óra informatika szakköri foglalkozás lehetőségét ajánljuk fel),
 • szakkörök, felzárkóztatás, tehetséggondozás, szaktárgyi versenyekre felkészítés, sportkörök, énekkar, napközis foglalkozások.

Rendezvényeink

Rendezvényeink biztosítják tanulóink számára tehetségük sokoldalú kibontakoztatását.
Gólyabál, ÖKO-hét programjai, sulirangadók, sportversenyek, Mikulás discó, Luca napi vásár, karácsonyi gálaműsor, alapítványi bál, farsangi bál, Napraforgó fesztivál, diáknap, stb.

Szakköreink és sportolási lehetőségek

 • kézilabda, röplabda, kosárlabda, tenisz, birkózás - sportegyesületek szervezésében,
 • MLSZ Bozsik program (labdarúgás),
 • 3-4-5-6. osztályban úszásoktatás,
 • kézműves, barkács, képzőművészeti, énekkar, ma-tematika, informatika, elsősegély nyújtó, biológia, ÖKO, német, angol, orosz szakköröket szervezünk.

Művészeti iskola

A Cogito ÁMK Hibó Tamás Művészeti Iskolájának kihelyezett tagozata működik iskolánkban képzőművészet tanszakon (grafika, festészet, kézműves) heti 4 órában, délutánonként. A képzés előképző, alapfok és továbbképző évfolyamokon történik (tanév végén bizonyítvány). A foglalkozások hétköznap délutánonként kiscsoportos (átlag 15 fős) keretek között zajlanak.

Intézményünk az alábbi elismerő címekkel rendelkezik:

Tanítási rend

 • tanítási órák reggel 8 órától 1330-ig (45 perces órák 10 perces szünetekkel, harmadik szünet 20 perces nagyszünet),
 • napközis foglalkozások első osztálytól hatodik osztályig – egy osztály tanulói egy napközis csoportban,
 • tanulószoba 7- 8. osztályosok számára.

Étkezési lehetőségek

Intézményen belül működik az étterem. Tanulóink egyszeri, ill. háromszori étkezést vehetnek igénybe.

Iskolánk képekben

Az iskola modern épülete virágos parkokkal, fákkal körülvett udvaron található a Felsővárosban, közel a kerékpárúthoz, könnyen megközelíthető helyen.
A régi kápolna mellett modern, rönkfából készült szabadtéri tantermet is állítottunk fel, ahol gyermekeink jó időben csoportos foglalkozás keretében sajátítják el a tananyagot.

Az iskola épületei 2018-ban Az iskola épületei 2018-ban Az iskola épületei 2018-ban Az iskola épületei 2018-ban Az iskola épületei 2018-ban Az iskola épületei 2018-ban Az iskola épületei 2018-ban Az iskola épületei 2018-ban Az iskola épületei 2018-ban Az iskola épületei 2018-ban Az iskola épületei 2018-ban Az iskola épületei 2018-ban Az iskola épületei 2018-ban Az iskola épületei 2018-ban Az iskola épületei 2018-ban Az iskola épületei 2018-ban Az iskola épületei 2018-ban Az iskola épületei 2018-ban Az iskola épületei 2018-ban Az iskola épületei 2018-ban Az iskola épületei 2018-ban Az iskola épületei 2018-ban Az iskola épületei 2018-ban Az iskola épületei 2018-ban Az iskola épületei 2018-ban Az iskola épületei 2018-ban Az iskola épületei 2018-ban Az iskola épületei 2018-ban Az iskola épületei 2018-ban Az iskola épületei 2018-ban Az iskola épületei 2018-ban Az iskola épületei 2018-ban Az iskola épületei 2018-ban Az iskola épületei 2018-ban Az iskola épületei 2018-ban Galériás könyvtárunk Tágas aula Szabadtéri tantermünk Szabadtéri tantermünk

Legfontosabb feladatunk a magas színvonalú oktatás.

Emelt szintű idegen nyelv oktatás Emelt szintű idegen nyelv oktatás Emelt szintű idegen nyelv oktatás Emelt szintű matematikaoktatás Informatika multimédiás tantermünkben Mindennapok fizikája

Iskolánk egyik célja az egészséges életmódra nevelés, a mozgás és a természet megszerettetése.

 • Első osztálytól – minden péntek délután „Sulirangadó” keretében (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda,) mérkőznek meg egymással a tanulók. Iskolánk focicsapata megyei és országos szinten is kiemelkedő eredményt ért el. (1999 – országos diákolimpiai bajnok; 2001 – országos második hely; Magyar Gyermek Labdarúgó szövetség keretén belül 70 fő vesz részt labdarúgó foglalkozásokon és versenyeken az 1-5. évfolyamosok közül.
 • A 3.-4.-5.-6. osztályos tanulók úszásoktatásban vesznek részt
 • Igény szerint síoktatást is szervezünk, testnevelés órán korcsolyázni járunk.
 • Az ÖKO-iskolai program hozzájárul, hogy tanulóinkat egészséges és környezettudatos életmódra neveljük.
  • Szelektív hulladékgyűjtést végzünk
  • Elnyertük az „Egészséges iskola” címet
  • A „Madárbarát iskola” programját a szép zöld övezet segíti
 • Rendszeresen szervezünk iskolai túrákat és részt veszünk a Kékes Turista Egyesület túráin is. Nyaranta alsós és felsős tábort szervezünk Magyarország védett tájainak, nevezetességeinek felfedezésére, megismerésére.
 • A hatodik évfolyamosok erdei táborban vesznek részt.
 • Családi hétvége a szülőkkel, gyerekekkel (közös főzés beszélgetés). A programok, műsorok lehetővé teszik, hogy a szülő – tanár kapcsolat még jobban elmélyüljön, egyre jobbá váljon.

Sulirangadó A győztes focicsapat A győztes focicsapat Sportolóink nyerték Kosárlabda mérkőzés Kötélhúzó verseny Aerobic az udvaron Úszás Úszás Úszás Korcsolyázás Sástón Kékesi sízés Szelektív hulladékgyűjtés Szelektív hulladékgyűjtés Egészséges iskola Madárbarát iskola Madáretető készül technikaórán Madáretető készül technikaórán Gondoskodunk a madarakról Túrázunk Túrázunk Túrázunk Túrázunk Túrázunk Túrázunk Túrázunk Túrázunk Túrázunk Túrázunk

Szakköreink:

 • Kézilabda (1-6. évf.)
 • Röplabda (felső tagozatosoknak)
 • Lány kosárlabda (alsó tagozatosoknak)
 • tenisz, birkózás - sportegyesületek szervezésében
 • Futball (alsó tagozatosoknak)
 • MLSZ Bozsik program (labdarúgás)
 • Kung-fu (minden érdeklődőnek)
 • Kézműves (alsó tagozatosoknak)
 • Kerámia (minden érdeklődőnek)
 • Biológia (7. és 8. évfolyamosoknak)
 • Képzőművészeti (felső tagozatosoknak)
 • Barkács (3. és 4. évfolyamosoknak)
 • Matematika (6. évfolyamosoknak)
 • Elsősegély nyújtó (minden érdeklődőnek)
 • ÖKO (alsó és felső tagozatosaknak)
 • Tánc és dráma (1-6. évfolyamosaknak)
 • Tücsökkar (alsó tagozatosoknak)
 • Nagykórus énekkar (felső tagozatosoknak)
 • Modellező (minden érdeklődőnek)
 • Informatika
 • Német, angol
 • Angol alapfokú nyelvvizsgára felkészítő
 • Német, angol (felső tagozatosoknak második idegen nyelvként heti 2 órában)

Versenyeink:

 • Vers- és prózamondó (iskolai)
 • Helyesíró (iskolai)
 • Matematika (iskolai)
 • Rajz és kerámia (városi)
 • Szépkiejtési (iskolai, városi)
 • Bábfesztivál (városi)

Minden városi versenyen részt vesznek tanulóink; s szép eredményekkel öregbítik iskolánk hírnevét.
A megyei és országos versenyeken is jól szerepelnek diákjaink.

Rendezvényeink:

 • „Gólyabál” 1. o.
 • Egészségnevelési hét
 • Öko nap
 • Luca napi vásár
 • Mikulás ünnep
 • Karácsonyi gála - Alapítványi bál
 • Farsangi bál
 • Diáknap

Szüreti felvonulás Elsősök avatása a gólyabálon Elsősök avatása a gólyabálon Zöldségbáb Zöldségbáb Zöldségbáb Zöldségbáb Zöldségbáb Karácsonyi műsor Vidám farsang

Az első osztályban az olvasás és írástanulás a szótagoló módszerrel történik, amely legközelebb áll a gyermek anyanyelvéhez.
Interaktív tábláink segítségével látványosabbá, szemléletesebbé tesszük az oktatást.
Igyekszünk az iskolába lépés első pillanatától kezdve nyugodott kiegyensúlyozott légkört teremteni kis elsőseinknek.

Játékos tanulás elsőben Játékos tanulás elsőben Játékos tanulás elsőben