Ma Henrik, Roland napja van. Holnap Valter napja lesz.
Iskolánkról
Oktatás és nevelés
DÖK
Hírek
Dokumentumok
Pályázatok
Galéria
Könyvtár
Iskolánkról > NégyeS-O-S Közhasznú Alapítvány

NégyeS-O-S Közhasznú Alapítvány

 

 

 

1. Az Alapítvány elnevezése: NégyeS-O-S Közhasznú Alapítvány

2. Az Alapítvány nyilvántartási száma: 10-01-0000140

3. Az Alapítvány székhelye: 3200 Gyöngyös, Martinovics Ignác utca 2.

4. Az Alapítvány alapítója: Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskola (3200 Gyöngyös, Martinovics Ignác utca 2.)

5. Az Alapítvány célja:

Az alapítvány erkölcsi erejével, anyagi súlyával:

 • ösztönözze az iskolai munkát elősegítő kutatások, pályázatok írását
 • ösztönözze a tanulmányi-, művészeti-, és sporttevékenység fokozására, versenyeken való részvételre
 • segítse elő az iskolai nyelvoktatás feltételeinek javítását
 • növelje a pedagógusok, de elsősorban a tanulók érdekeltségét az oktatásban a teljesítményhez igazodó juttatási és ösztönző rendszer alkalmazásával
 • teremtsen lehetőséget új, korszerű képzési formáknak, illetve a meglévők tovább fejlesztésének
 • segítse elő a magyar nyelv tanításának eredményességét
 • javítsa az iskolai oktatás, nevelés feltételeit, a tanítás eredményességét fokozza
 • támogassa az ÖKO ISKOLAI program megvalósítását
 • javítsa az oktatás tárgyi feltételeit, az iskolai környezet esztétikusabbá, praktikusabbá tételével.

6. Minősítési besorolása: közhasznú

7. Az alapítvány működése:

A Kuratórium az Alapítvány ügyvezető szerve. A kuratórium tagjai az Alapítvány vezető tisztségviselői. A Kuratórium 5 tagból áll.
Elnöke: Tuziné Domoszlai Ágnes
Elnökhelyettese: Juhászné Kánya Angelika
A kuratórium további tagjai: Dr. Berecz Judit, Fülöpné Solti Marianna, Szabó Norbert

8. Adószámunk:19136053-1-10

9. Számlaszámunk:11739030-20014043

Kérjük, támogassák tanulóinkat adójuk 1 %-ával!

 

NégyeS-O-S Közhasznú Alapítvány alapító okirata

Alapító okirat - 2016.04.27

NégyeS-O-S Közhasznú Alapítvány - Éves beszámolók

Közhasznú szervezetként az alapítvány elnöke, elnökhelyettese és tagjai megbízásuknak önkéntesen, ellenszolgáltatás nélkül tesznek eleget. Munkánkat szeretettel és nagy örömmel végezzük, mert tudjuk, hogy gyermekeink érdekében jót cselekszünk.

Szeretnénk köszönetet mondani iskolánk aktív szülői közösségének és tantestületének az áldozatos munkájáért, melyet az iskola tanulói és tanári közösségéért tettek.

2022. évi beszámoló

2021. évi beszámoló

2020. évi beszámoló

2019. évi beszámoló

2018. évi beszámoló

2017. évi beszámoló

2016. évi beszámoló

2015. évi beszámoló

2014. évi beszámoló

2013. évi beszámoló

2012. évi beszámoló

2011. évi beszámoló

Az előző évek nagyobb beruházásai, amelyek szülői adományokból, pályázati forrásból és a Diákönkormányzat hozzájárulásával valósultak meg:

2007/2008: modern számítástechnika terem

Az előző évek nagyobb beruházásai, amelyek szülői adományokból, pályázati forrásból és a Diákönkormányzat hozzájárulásával valósultak meg:

2007/2008: modern számítástechnika terem 2008/2009: szabadtéri osztályterem (4 db)
2007/2008: modern számítástechnika terem 2008/2009: szabadtéri osztályterem (4 db)
2009/2010: játszótér 2010/2011: tanulói konyha (átadása 2011. szeptemberében).
2009/2010: játszótér 2010/2011: tanulói konyha (átadása 2011. szeptemberében).
2011/2012: aulai hangosítás teljes felújítása, portai hangosbemondó cseréje.

Egészséges életvitel elérése céljából megvalósított tevékenységek a Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskolában

 • a kedvezményezett neve: NégyeS-O-S Közhasznú Alapítvány
 • a projekt azonosító száma: EFOP-1.8.5-17-2017-00194
 • a projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.08.15.
 • a szerződött támogatás összege: 18.173.740 Ft
 • a támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalma:

A támogatást a NégyeS-O-S Közhasznú Alapítvány kapta a Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskolával együttműködve megvalósítandó projekt megvalósítására.

A projekt célja, hogy a családok − korosztálytól, nemtől, társadalmi helyzettől, egészségi állapottól, adott esetben fogyatékosságtól függetlenül – egészséges életvitellel, életvezetéssel összefüggő szemléletformálása megvalósuljon, hozzájáruljon az iskola az egészséges életmód kialakításához, az egyéni életminőség javításához, az interperszonális és szociális kapcsolatok fejlesztéséhez, így ahhoz, hogy az egészséges táplálkozás jelen legyen a mindennapokban. A gyermekek harmonikus testi, szellemi, valamint lelki fejlődéséhez különösen fontos a rendszeres testmozgás és az egészséges táplálkozás. A kiegyensúlyozott táplálkozás az életfolyamatok működéséhez szükséges energiát szolgáltató zsírokat és szénhidrátokat, testépítő fehérjéket, az anyagcsere szabályozásában részt vevő vitaminokat és ásványi anyagokat olyan mennyiségben és arányban tartalmazza, amely optimálisan biztosítja az egészség megóvását, illetve a betegségek megelőzését. Gyermekkorban a kiegyensúlyozott táplálkozás a fejlődés és a növekedés egyik alapfeltétele. Ebben az életkorban alakul ki az ízlés, a táplálkozási szokások, a helyes étkezési mód és a kulturált étkezési magatartás. Az ekkor megszerzett ismeretek meghatározó befolyást gyakorolnak az egész további életre. Nem utolsósorban a gyermekek rendszeres, életvitelszerű testmozgása, valamint a megfelelő, kiegyensúlyozott táplálkozása és bizonyítottan hozzájárul az iskolai teljesítményhez, segíti a tanulást, csökkenti az iskolai hiányzások számát.

A projekt során megvalósuló programok:

 1. Ismeretterjesztő programok az egészséges táplálkozás jegyében
 2. Ivókút létrehozása
 3. Szemléletformálás az egészséges táplálkozás, életmód népszerűsítése érdekében
 4. Közvetlenül az iskolai étkezéshez szükséges eszközfejlesztés az egészséges táplálkozás, illetve az étkezési kultúra fejlesztése érdekében
 5. Tankonyha létrehozása és berendezése

A projekt egyik célcsoportja az iskola 6-14 éves korú tanulói, valamint a célcsoportunkba tartoznak a tanulók szülei és családtagjai.

A projekt megvalósítása hozzájárulunk az iskola tanulóinak az egészséges az egészséges életvitelhez szükséges tudás megszerzéséhez és készségek elsajátításához. Továbbá hosszútávú hasznosulása a projektnek, hogy az intézményben javul az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés érdekében a gyermekek étkezési kultúrája, étkezési körülménye, növekszik a várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek száma.

A tanulók családjának bevonásával hozzájárulunk a társadalmi aktivitás erősödéséhez és a családok tevékeny részvételéhez, valamint növeljük az önkéntes tevékenységet végzők számát. Az ifjúságban rejlő erőforrások kibontása, a fiatalok helyben maradásának ezzel aktív és tudatos települési szerepvállalásának kialakítása, valamint a gyermekek és fiatalok önmaguk és mások jövőjét pozitívan formálni képes felnőttekké nevelésének és fejlesztésének érdekében.

Hozzájárulunk, hogy résztvevők formális oktatási kereteken kívül szerezzen gyakorlati ismeretek, így könnyebben elsajátíthatják az ismereteket, aktivitásuk növekszik, motiváltságok erősödik.

A tanórai kötöttségektől, az ismeretek számonkérésnek feszültségétől mentes tevékenységek során hozzájárulunk, hogy kötetlen programokon részt vegyenek a diákok, ahol megismerhetik az egészséges táplálkozás és életmód alapjait.

Hosszú távon a tervezett tevékenységek hatékonyan hozzájárulnak a gyermeki személyiség széleskörű fejlesztéséhez, a különböző társadalmi háttérrel rendelkező gyerekek integrációjához, a területi egyenlőségek és szociokulturális hátrányok csökkentéséhez.

A tankonyha és a tankert létrehozása hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek intézményi étkeztetése megfelelő keretek között valósuljon meg.


EFOP-1.8.5-17-2017-00194 tábla


1% - NégyeS-O-S Közhasznú AlapítványHatártalanul!
Megvalósult Magyarország Kormányának támogatásával
Hasznos linkek
 
Galéria


További képek..

Partnereink