Ma Vilma napja van. Holnap Miklós napja lesz.
Iskolánkról
Oktatás és nevelés
DÖK
Hírek
Dokumentumok
Pályázatok
Galéria
Könyvtár
Hírek > Aktuális > Álláshirdetés – Magyar nyelv és irodalom - bármely szakos általános iskolai tanár munkakör betöltésére – MCS/98/2022

Álláshirdetés – Magyar nyelv és irodalom - bármely szakos általános iskolai tanár munkakör betöltésére – MCS/98/2022

Hírcsoport: Aktuális   Közzétéve: 2022. 08. 14., 13:48

 

Álláshirdetés – Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskola – Magyar nyelv és irodalom - bármely szakos általános iskolai tanár munkakör betöltésére – MCS/98/2022

Hatvani Tankerületi Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

 

Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskola

magyar nyelv és irodalom-bármely szakos általános iskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3200 Gyöngyös, Martinovics Ignác utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési törvényben előírtak alapján, az intézmény nevelési-oktatási feladatainak ellátása. Az iskolai pedagógiai program alapértékeinek képviselete a szakmai munkában. A tanulók személyiségének az iskolai értékrend szerint való fejlesztése. Az iskola közösségi életének szervezésében való aktív részvétel. A tanári tevékenységgel kapcsolatos általános szakmai feladatok, tanítási órák, egyéb foglalkozások (napközi, tanulószoba, szakkör, stb.) ellátása. 5.-8. évfolyamon. Kapcsolattartás az iskola partnereivel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtására alkotott 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, vagy egyetemi szintű szakirányú végzettség,
 • büntetlen előélet, nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
 • cselekvőképesség,
 • egészségügyi alkalmasság,
 • magyar állampolgárság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes, részletes szakmai önéletrajz, a munkahelyek és a munkaviszonyban töltött idők felsorolásával,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés),
 • három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, illetve annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll büntetőeljárás hatálya alatt,
 • motivációs levél (esetleges referenciák).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. augusztus 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Zoltán Tiborné intézményvezető nyújt, a 06-30/831-7155-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Hatvani Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskola 3200 Gyöngyös, Martinovics Ignác utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MCS/98/2022, valamint a munkakör megnevezését: magyar nyelv és irodalom - bármely szakos általános iskolai tanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról – az intézményvezető javaslata alapján – a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:

2022. augusztus 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.felsovarosi.hu - 2022. augusztus 14.