Ma Miklós napja van. Holnap Ambrus napja lesz.
Hírek > Aktuális > Álláshirdetés – Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskola – Tanító

Álláshirdetés – Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskola – Tanító

Hírcsoport: Aktuális   Közzétéve: 2023. 06. 03., 12:01

 

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
HATVANI TANKERÜLETI KÖZPONT
Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskola
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Tanító

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

A köznevelési törvényben előírtak alapján, az intézmény nevelési-oktatási feladatainak ellátása. Az iskolai pedagógiai program alapértékeinek képviselete a szakmai munkában. A tanulók személyiségének az iskolai értékrend szerint való fejlesztése. Az iskola közösségi életének szervezésében való aktív részvétel. A tanítói tevékenységgel kapcsolatos általános szakmai feladatok, tanítási órák, egyéb foglalkozások ellátása. Kapcsolattartás az iskola partnereivel.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes, részletes szakmai önéletrajz, a munkahelyek és a munkaviszonyban töltött idők felsorolásával,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés),
  • három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, illetve annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll büntetőeljárás hatálya alatt,
  • motivációs levél (esetleges referenciák).

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Hatvani Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskola, 3200 Gyöngyös, Martinovics Ignác utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő intézményi iktatószámot: (KZS/31/2023), valamint a munkakör megnevezését: általános iskolai tanító

A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt Horváth Zoltán Tiborné igazgató nyújt, a 06-30/831-7155 telefonszámon.

Az intézménnyel kapcsolatban további információt a www.felsovarosi.hu honlapon szerezhet.

Betöltendő állás szakmacsoportja:

oktatás

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):

Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya:

Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:

Gyöngyös

Álláshirdető szervezet bemutatása:

Pályázat kiírója:

Hatvani Tankerületi Központ

Munkavégzés helye:

Heves Vármegye, 3200 Gyöngyös, Martinovics Ignác utca 2.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törv., a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törv., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. r. irányadó.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):

Főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

Cselekvőképesség

Elvárt végzettség/képesítés:

6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, tovább nem bontható, A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ mező tartalmazza az iskolai végzettségi követelményeket.

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

büntetlen előélet, nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

magyar állampolgárság.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:

Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:

Nem

A pályázat benyújtásának határideje:

2023.08.21. 00:00

A pályázat elbírálásának módja:

A pályázat elbírálásáról – az igazgató javaslata alapján – a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:

2023.08.22. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

www.felsovarosi.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja:

2023.08.23.

Publikálás tervezett időpontja:

2023.08.07.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Pályázati felhívás