Ma Henrik, Roland napja van. Holnap Valter napja lesz.
Iskolánkról
Oktatás és nevelés
DÖK
Hírek
Dokumentumok
Pályázatok
Galéria
Könyvtár
DÖK > Bemutatkozás

Bemutatkozás

Gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskola

Diákönkormányzat

Iskolánk diákönkormányzatának minden, az iskolával tanulói jogviszonyban álló diák tagja, a szervezet azért jött létre, hogy képviselje a diákság érdekeit és szervezze az iskola diákéletét.

A diákönkormányzat legfőbb döntéshozói testülete a Diáktanács. A szervezet működését a Diáktanács SZMSZ szabályozza. Az iskolai diákönkormányzat munkáját, rendezvényeit elsődlegesen az igazgató által megbízott pedagógus, Kása Abigél segíti, de minden pedagógus, osztályfőnök fontos feladata.

A diákönkormányzat feladatai:

A diákönkormányzat tevékenységét az iskola keretein belül végzi, a tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, jogaik érvényesítésére a tanulók tanórán kívüli szabadidős tevékenységének segítésére. Jelentőségét az emeli ki, hogy átfogja az iskolában tanuló diákok többségét. Rendkívül alkalmas arra, hogy a tanulói öntevékenység maximálisan előtérbe kerüljön. Szervezeti keretei, vezetési mechanizmusa, tartalmi tevékenysége alkalmas arra, hogy a gyermekek a DÖK működtetése közben tanulják meg a közösséghez tartozás és alkalmazkodás formáit, mely lehetőséget ad a közösségi élet kialakítására, az aktív szerepvállalásra, a demokrácia alapját jelentő társadalmi részvétel erősítésére.

Fontos, hogy a diákok gazdái legyenek a mindennapi diákéletnek, magukénak érezzék a rendezvényeket, a lehetőségeket, az iskolát. Mindemellett a szabadidő tartalmas felhasználása érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük az értékes szórakozásnak és az egyéni érdeklődésnek megfelelő lehetőségeket. Az erkölcsi esztétikai igényesség jegyében meg kell kívánnunk, hogy a fiatalok a társas szokásaikra is legyenek igényesek, fordítsanak figyelmet a magatartás kultúrájára, esztétikumára színházban, társas összejöveteleken, versenyeken, előadásokon.

 

A diákönkormányzat céljai:

  • A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat legfontosabb célja a tanulói jogok megfelelő képviselete, az iskolai ünnepségek és megemlékezések szervezésében való aktív részvétel, sokszínű programok tervezése és megvalósítása a szabadidő tartalmas eltöltésének biztosítására és a jó tanár-diák kapcsolat fenntartására.
  • A diákönkormányzat tagjai részt vesznek az iskola kulturális programjain, szükség esetén azok szervezésében, a hagyományápolásban, hagyományépítésben.
  • Szeretnénk a Diáktanács, illetve a diákönkormányzat működését elősegítő klubhelyiséget kialakítani, az iskolarádiót újraindítani.
  • Tervezzük iskolai szintű sport, illetve kulturális versenyprogramok elindítását, és az év nevezetes ünnepeihez kapcsolódó játékos programok megvalósítását.
  • Célunk egy olyan ifjúsági szervezet létrehozása, melyben a tagok, és rajtuk keresztül az iskola diákjai örömmel és aktívan vállalnak feladatokat, saját kreatív ötleteikkel állnak elő, a megvalósításban is tevékenyen részt vesznek, így személyiségüket és környezetüket fejlesztik.

Diákönkormányzatunk érdekképviseleti szerv, jogainkat és kötelességeinket a közoktatási törvény szabályozza. A jogok gyakorlásának demokratikus keretei adottak iskolánkban, folyamatos a kapcsolattartás az iskolavezetéssel, a tantestülettel és az osztályokkal. A DÖK három fontos jogát gyakorolhatja iskolánkban: a tájékozódási jogot, a véleménynyilvánítási jogot és az egyetértési jogot.


1% - NégyeS-O-S Közhasznú AlapítványHatártalanul!
Megvalósult Magyarország Kormányának támogatásával
Hasznos linkek
 
Galéria


További képek..

Partnereink